Krigsskip

Militær kjøretøy Hvis du drømte om at du kjørte på et militært kjøretøy, forutsier dette at positive muligheter vil presentere seg for deg, og gi deg fordelen hvis du bruker dem godt . Hvis du faller, eller hvis du ser andre falle fra et militært kjøretøy, betyr dette fjerning fra høytstående stillinger .