En visjon om revemelk

Og revemelk indikerer bedrag, lureri, religion, og indikerer kanskje en mindre sykdom, og det ble sagt at han var syk ) og han er kurert .