Han leser en avis fra avisene til en av profetene

Abu Saeed, predikanten, sa: ~Den som tror at han leser en av avisene til en av profetene, er bedre .~