Predikanten og kjøttet

Abu Sa`id, predikanten, sa at kasfra er en nyttig mann i religion og verden, og når det gjelder tørrhet, kommer den i kapitlet om abazir . Og noen av dem sa, kanskje en visjon om å spise en scaphoid indikerte en avstand fra sinnet når det gikk blant folket som om du var som en tur vekk fra sinnet .