Linteteppe

Hvis det er noe som er forenklet, bør det be om det i stedet i kapittel 48, og hvis det dreier seg om eller noe sånt, så er dets kjennelse som ullregelen, dens uttrykk kommer i kapittel syttifem .