En gutt kjemper og vant

Og det ble sagt at den som ser at han krangler med en gutt og han er seirende, så er det slik, og den som ser at han krangler med en av dhimmiene, det er forskjell på mening .