Han kom ut fra ufruktbart land

Og den som ser at han kom ut fra et ufruktbart land til et grønt land, så vil han flytte fra kjetteri til Sunnah .