Hele

Helheten er i en drøm en oppføring av en kone som mannen hennes er sammen med . Kanskje indikerte hun skyen fordi hun mumler det som er under .