Profetene er bestemt

Ibn Sirin sa at en førsteløst visjon om budbringerne indikerer ære og ære, og budskapets visjon indikerer seier og seier, og visjonen til profeten er en religion, religion og utførelsen av hans sikkerhet .