Spiker

Browning Å spikre ørene til en person i en drøm indikerer forvirring, spredning og separasjon .