eunuch

Eunuch: Den som ser en eunuch i en drøm og vil at noen skal sette inn penger eller en hemmelighet, gjør det ikke . Og den som så at han var en evnukk, han holdt vitnesbyrdet . Og den som ser at han har omgjort en eunuk eller en stein selv, han vil bli ydmyket og utsatt for dem som bestrider ham . Hvis han ser en ukjent eunuk som har merket av de rettferdige og de vise ord, så er han en konge av engler som forkynner eller forkynner . Hvis han er kjent fra eunukkene, er han seg selv . Og den som så at han ble forvandlet til en evnukk, ville få veiledning fra den allmektige Gud . Og den som ser seg selv som eunuk som oppnår status for tilbedelse og kyskhet i skjeden . Den hvite eunuken er barmhjertighetens konge . Den svarte eunuken og etiopieren er kongen av pine. Den første er gode nyheter og den andre er onde . Å se eunukkene indikerer en ran fra nåde, eller utålmodighet og en dårlig seng . Å se eunuger i en drøm er et bevis på engler, fordi eunuken har fjernet sitt ønske fra ønsket .