årstid

Al-Season Den som ser at han har gått ut til sesongen, vil komme ut av nød . Og den som ser at han ber i løpet av sesongen med Mina og prekener, og han er ikke kvalifisert for det, så han tolker visjonene hans for sitt navn eller motstykke fra folket, så han vil lide noen av verdens ulykker .