Utmattelse

Dehghan er i en drøm en mann dekorert for alle som blander seg med ham eller hans handler, med mindre han tar en pris, og kanskje han bringer noe som eieren hater i denne verden og får for ham i den .