Ned fra englene

Og hvis han ser et rase av engler i et land, en lokalitet eller en landsby, vil han dø der som en lærd eller asketisk, eller en undertrykt mann blir drept, eller et hus blir ødelagt av et folk .