En konge i krig

Og hvis han ser at englene er på et krigssted, vil han erobre fiendene