Fjell, trær og huler

Fjell, trær og huler er et ly, et ly og et ly . Og den som ser at han hugger et tre eller et palme, han eller noen av hans familie blir syke, og det kan være døden hvis han møter det .