tre-blader

Og treblader er næring og penger, bortsett fra fikonblader, for det er sorg