Surhet

Sakhlah : Et barn, så hvis en sakhla ble slaktet for annet enn å spise, døde han eller en av hans familie med et barn, og den som slo Sakhlas kjøtt, ville han ha lite penger .