Rakett

Rakett : Det indikerer fremtredelsen av seerens kommando raskt, og det kan også indikere økningen av flaks etter stagnasjonen .