Kaller de døde

Og den som ser som om en død person kalte ham fra et sted der han ikke ser ham, da svarte han ham og gikk ut med ham slik at han ikke kunne avstå fra det, da ville han dø i en sykdom som de dødes som ringte ham, eller i en lignende årsak til hans død fra ødeleggelse, drukning eller plutselig .