kveg

Den som resiterer Surat Al-An’am, hans husdyr, husdyr og husdyr florerer, og næring av innsats .