Leser Surat Saba

Surat Saba indikerer en velsignelse som har gått, og at den vil komme tilbake, hvis Gud vil, eller mot eller asketisme, turisme i fjellet og den stadige lydighet mot Gud