Les Surat Al-Ikhlas

Surat Al-Ikhlas: Den som leser det, tar veien for monoteisme og unngår kjetteri eller opphøyer sin skjebne og får sitt mål i denne verden og det hinsidige, og det ble sagt omvendelse oppriktig og trofast, og kanskje personen i visjonen kanskje ikke lever for et barn eller bli frelst i hans gjerninger til Gud, men han mister noe av familien sin og barna hans blir redusert og hans bønner blir besvart