Byrden

En person er i en drøm en manns venn, partner eller ansatt ansatt . Hvis ventetiden er godt kjøttfull, indikerer dette maskulinitet og styrke, og indikerer i fangene lengden på oppholdet i fengselet, slik at de kan bære vekten av begrensninger . Al-Atiq indikerer byrden som en person tåler . Hvis han så en tung byrde på ham, var det bevis på at han bar byrden .