Håndskåret

Å kutte av hånden betyr å kutte hånden i en drøm, indikerer å forlate bønnen, eller å kutte av spørsmålet om rikdom som oppnås eller omvendelse . Og kutt av hånden og mannen fra uenigheten om korrupsjon i religion . Å kutte tungen opphever et argument, eller nestekjærlighet for ham ved å kutte tungen fra spørsmålet . Og den som ser at medlemmene hans er blitt avskåret, han skal reise og flytte bort fra familien, sønnen og stammen .