Slottet

Slottet er i en drøm en avgang fra dem til Faraj . Han så det Rizk Nasca slott har inngått religion, og så slottet fra en avstand det beveger seg over beløpet, og så at han barrikaderte seg i det seirende slottet . Og slottet tar av fra synder . Og slottet er forklart av en flott mann . Og det ble sagt : Den som åpner et slott, vil gifte seg med en jomfru . Se også Festning .