bakeri

Bakeri Hvis du drømmer om et bakeri, krever dette forsiktighet når du gjør endringer i yrket ditt . Skjulte dilemmaer kan avsløre seg på hver hånd . Hvis en jente drømmer om at hun er i et bakeri, forutsier dette et skremmende angrep på karakteren hennes . Og hun må utvise stor forsiktighet i sine sosiale forhold .