En visjon der Guds sendebud døde

** En visjon der Guds sendebud, må Gud velsigne ham og gi ham fred, døde . På myndighet av Al-Abbas bin Abdul-Muttalib sa han : Jeg så i en drøm som om en shmiya eller en måne på jorden ble reist til himmelen av Ashtant Shaddad, så han nevnte at til profeten, må Gud velsigne ham og gi ham fred, og han sa : ( Det er din nevø ) betyr Guds sendebud, fred og velsignelser være over ham selv . Og i en fortelling : Jeg så i en drøm som om jorden beveget seg mot himmelen med store lengder .