Les Surah Abs

Surah Abs indikerer at leseren ofte faste eller gjør godt med de svake og trengende og forsømmer mennesker og forakter dem, og han kan rynke pannen