Predikanten og testiklene

Predikanten Abu Saeed sa at de to testiklene er to døtre, så deres tolkning av godhet og korrupsjon skyldes dem, og det ble sagt at han så på dem som store tolkere for at han avsto fra fiendens onde .