Glede

Fornøyelse betegner i en drøm et skrik, og kanskje en skjede . Og den som ser at han er lykkelig, han vil sørge .