Surah Yunus

Surat Yunus, fred være med ham, den som leser det eller resiterer det for ham, som Abu Bakr Al-Siddiq, må Gud være fornøyd med ham, sa, han vil bli truffet med noen av pengene sine . Jaafar al-Sadiq, må Gud være fornøyd med ham, sa : Han elsker å være alene . Noen av dem sa : Han er velsignet med kunnskap og god sikkerhet, og Gud den Allmektige vil vende tilbake gjerningsmannen og magienes magi fra ham . Og hvis den ble fulgt av en pasient, ville den allmektige Gud helbrede den , og det ble sagt : Han blir avholdende i denne verden .