Suraa Tawbaa

Den som leser den eller leser den for ham, som Nafi ‘og Ibn Katheer sa, han vil elske de rettferdige . Noen av dem sa : Han kommer ikke ut av denne verden før han omvender seg og er vennlig og elsket blant mennesker, og det ble sagt : Gud den allmektige retter sin religion, og profeten, må Guds bønner og fred være over ham, være sitt vitne på oppstandelsens dag at han er uskyldig for hykleri, og han vil få belønningen i henhold til antall hyklere i denne verden, og englene ber om tilgivelse for ham. Måtte den allmektige Gud velsigne ham med oppriktighet .