Diabetes

Diabetes er i en drøm en fin vittig mann . Hvis han selger sukker, vil folk høre fine ord og svare ham pent .