Nullårer

Nullårer er i en drøm penger med sykdom .