Lily

Lilje Hvis du drømte om en lilje, betyr dette en stor straff gjennom sykdom og død . Hvis du ser liljer vokse i overflod, indikerer dette tidlig ekteskap for de unge og en påfølgende separasjon ved døden . Hvis du ser små barn blant liljene, indikerer dette en sykdom og en svak struktur for de unge . Hvis en jente drømmer om at hun samler liljer eller at hun beundrer dem, indikerer dette mye tristhet ledsaget av glede, da personen hun elsker vil lide store fysiske lidelser hvis det ikke er for tidlig død . Se liljerne visne, tristheten er mye nærmere enn du forventer . Hvis du drømmer om at du puster lukten av liljer, indikerer dette at tristhet vil rense og forbedre dine mentale egenskaper .