Skruen har stabilisert seg

Og den som ser at neglen har lagt seg og er godt på plass, så indikerer det at målet er nådd og at håpet er oppnådd .