Kobber

Når det gjelder kobber, blir det ødelagt i ansiktet, og den som ser at det har truffet kobber, han vil ha det godt og velstående, og støpingen av kobber er en gjenstand kjent for hva Alexander gjorde ved å kaste kobber på damene til Gog og Magog. .)