svart stein

Den svarte steinen betegner Hajj i en drøm . Den som ser at han skjærer den svarte steinen, han vil samle folk etter hans mening . Og hvis han ser at folket har mistet den svarte steinen, og de søker den og finner den på sin plass, så er han en mann som alle mennesker tror er villedet, og han har rett veiledning . Og kanskje indikerte han en kunnskap som er unik for ham og skjuler ham for studentene sine . Den som ser at han har berørt den svarte steinen, følger han en Hijaz-imam . Hvis han ser at han rykket opp med rota, tar han det for seg selv, spesielt fordi han er unik for kjetteri i sin religion og ikke muslimene, og hvis han ser at han svelget den, villeder han mennesker i deres religioner . Hvis han så at han håndhilste den svarte steinen, utfører han Hajj og indikerer troskapsløftet til kalifene og konger, eller omvendelse fra en vitenskapelig imam . Dette kan indikere at du kysser gutten, kona eller mannen . Kanskje dette tydet på tjenesten til de som sitter i embetet, slik som herskere .