Svelg kjøtt

Kjøttet av en krokesvelge indikerer pengene til en mann som forlot ham .)