Ingen ville trøste ham

Og den som ser at noen trøster ham, han vil motta et godt budskap for det allmektige ordtaket: “Og det glade budskapet fra pasienten som, hvis en ulykke rammer dem, sier: Vi tilhører Gud og til ham skal vi komme tilbake .”