Klynking

Når det gjelder sutring, er det ikke noe godt i det på grunn av dets svakhet .