Nadra Al-Malik og parlamentariker Youssef

Sjelden fortalte han at han var i byen til en konge som heter Josef, og at han hadde tre hvite hår i skjegget, og at han hadde en stedfortreder kalt Josef også på den ene siden av sidene, og han ble fortalt at stedfortrederen hadde vokst tre hvite hår i skjegget som kongen, så kongen sov den natten og så at den nevnte stedfortreder hadde kommet og satt på rang av kongen, og kongen stod mellom hendene hans. guvernør våknet livredd og ikke Iqss hans syn på den ene innkalte advokaten for å beordre ham når han representerer hendene og ønsket å bebød bøddelen å drepe ham, innkalte Bgeles sin smak og kunnskap og hevder å ha kunnskap om uttrykk Varafh hva han så og hva han mente i nevnte parlamentsmedlem tid på å holde Maulana-kongen sa til ham fra overgrepene og forbød å drepe en sjel uten forbrytelse og uttrykket for det kongen så dukket opp i hans ordlyd, sa han hvordan det er, og han sa: Hvis kongen så ham fra sittingen av nevnte d eputy på hans hederlige rang, er det kongens sitting personlig fordi han er navngitt og lignende i det grå, og når det gjelder kongen som står i hendene, er det stedfortreder som står i denne tilstanden han er i. Visjonen kom ut .