Ekspresjonister og møte

Noen tolker sa at visjonen om gjenforeningsmøtet indikerer glede og glede, fordi det er et kall blant folk .