Jafar Al Sadiq og dans

Jaafar Al-Sadiq sa at visjonen om dansen tolkes i tre aspekter: sorg, ulykke og skandale .