Ekspresjonister og sult

Og noen av tolkene sa: sult indikerer iver og langt håp, med mindre det er i barmhjertigheten til Gud den allmektige, fordi det vil oppnå anger og tilgivelse .