Hold tingen

Når det gjelder å holde noe på det man frykter for at det skal gå eller falle, uansett hvilken type det er i det, er det prisverdig, og det samme gjelder arrestasjon, fordi han, fred være med ham, sa : klok og tillit .