Han tygget noe og rev det opp

Noen av tolkene sa: ~Den som tror at han tygger noe og river det, så hvis den tingen er hans, så hender det ord fra ham som skader seg selv, og hvis skaden er fra ham til noen andre .~