Sett kjente stjerner

Den som ser at han ser kjente stjerner, dette er rasjonalisering, veiledning og korrekthet etter min mening .