Kirmani og Kaaba

Al-Kirmani sa at å se Kaaba er sikkerhet, tro og islam, og hvis han ser det som en pasient, vil han komme seg og hans bønner vil bli besvart .